Wettelijke bepalingen

Het gebruik van de website paroc.nl is aan de onderstaande voorwaarden onderworpen. Door de website paroc.nl op gelijk welke wijze te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen, ze zult naleven en erdoor gebonden bent. Paroc Group Oy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gelieve deze algemene voorwaarden dus aandachtig te lezen telkens als u deze website gebruikt.

U en Paroc Group Oy aanvaarden dat alle geschillen in verband met het gebruik van deze website volgens de wetten van Finland zullen worden geregeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website paroc.nl is onderworpen aan de auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten en licenties van Paroc Group Oy of derden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Het gebruik van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website door inhoud of delen ervan te kopiëren, te publiceren, te distribueren, over te dragen, te wijzigen, te bewaren of te verwerken, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paroc Group Oy. U mag echter materiaal op deze website voor uw eigen persoonlijke doeleinden gebruiken, afdrukken, verzenden en tijdelijk bewaren. Paroc Group Oy behoudt de volledige eigendom en intellectuele eigendomsrechten van elke inhoud van deze website die u kopieert, downloadt of afdrukt. Elektronische koppelingen naar deze website zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paroc Group Oy, met uitzondering van koppelingen naar de startpagina van www.paroc.nl. Gelieve verzoeken te mailen naar paroc.communications@owenscorning.com  

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend als algemene informatie bedoeld. U bezoekt deze website op eigen initiatief en bent verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten. Het materiaal en de koppelingen op de website worden verstrekt 'in de staat waarin ze zich bevinden' en vormen geen aanbod en geen wettelijk of ander professioneel advies. Paroc Group Oy doet geen expliciete of impliciete verklaringen en geeft geen waarborgen met betrekking tot de op deze website verstrekte informatie, met inbegrip van alle verklaringen of waarborgen over de beschikbaarheid, juistheid, actualiteit of volledigheid van deze website of zijn inhoud. Paroc Group Oy is niet aansprakelijk voor ENIG verlies of ENIGE schade, direct of indirect, in verband met het gebruik van deze website of zijn inhoud. Indien een toepasselijke rechtspraak de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking verbiedt, is de aansprakelijkheid van Paroc Group Oy beperkt tot het maximum dat de toepasselijke wet toestaat. Deze beperking geldt eveneens voor websites van derden met koppelingen naar en van de website paroc.nl en voor hun inhoud. Gelieve dus de algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites te lezen voor u ze gebruikt.

Paroc is een gedeponeerd handelsmerk van Paroc Group. De namen van de producten van Paroc zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Paroc Group. Andere hier vermelde namen van producten of bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn. Uw toegang tot deze website mag niet worden uitgelegd als de toekenning door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of gebruiksrecht op merken die op de website verschijnen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Paroc Group of de derde eigenaar.

Cookies

Paroc gebruikt cookies op zijn website om gebruikers toegang te geven tot bepaalde functies en informatie te verzamelen over bezoeken aan onze website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Er zijn twee soorten cookies. Er is het permanente cookie, dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen totdat het wordt verwijderd of vervalt. Daarnaast is er het sessiecookie, dat verdwijnt wanneer de gebruiker zijn webbrowser sluit.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij versturen sessiecookies tussen de computer van de gebruiker en de server van Paroc om informatie over de gebruiker bij te houden, zoals welke gebruikersnaam hij gebruikt.

Paroc gebruikt de volgende cookies van derden

Google Analytics – cookies om informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker de website benut: bijvoorbeeld welke rubrieken de gebruiker het vaakst bezoekt, om het gebruik van de website te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. U vindt meer informatie hierover op: 'Google Analytics Cookie Usage on Websites'

Sitecore® – cookies om de gebruiker te herkennen wanneer die de website opnieuw bezoekt en om informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruiker informatie te kunnen aanreiken die overeenstemt met zijn interesses. U vindt meer informatie hierover op: 'Sitecore® Privacy Policy'.

ClickDimensions – cookies om de inhoud van onze website te verbeteren en bezoekers een gerichtere algemene ervaring met onze organisatie en website te bieden. Het kan hier gaan om informatie die u als persoon identificeert of verband houdt met een identificeerbare persoon, zoals naam, aanspreking, bedrijfsnaam, functie, expertise, postadres, telefoonnummer of e-mailadres. Wij verzamelen eventueel ook andere informatie waarbij uw identiteit anoniem blijft of die geen rechtstreeks verband houdt met een identificeerbare persoon, zoals informatie over uw browser en apparaat, informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, en demografische informatie.

Als u een onlineformulier op deze website invult, worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem voor Customer Relationship Management (CRM) en kan een deel van uw browsegeschiedenis beschikbaar zijn voor onze medewerkers om uw interesses te bepalen, zodat wij u gerichter van dienst kunnen zijn en onze website kunnen verbeteren. Bezoekt u echter onze website in privémodus, dan verzamelen wij informatie over u zonder dat wij uw browsegeschiedenis kunnen bekijken. Hebt u liever dat wij geen persoonlijke informatie over u bijhouden, vul dan geen onlineformulieren op deze website in.

Onze Websites kunnen links naar andere websites en “share” knoppen bevatten, (zoals Twitter, LinkedIn of Facebook), die niet namens Paroc Group Oy werkzaam zijn. Zulke websites, service- of applicatieproviders kunnen hun eigen cookies van derden op computers van gebruikers plaatsen, gegevens verzamelen, of om persoonlijke informatie verzoeken. Uitgevers van dergelijke cookies van derden hebben hun eigen strikte privacybeleidsregels. U moet de privacybeleidsregels van die websites, service- of applicatieproviders lezen, om beter te begrijpen hoe uw informatie kan worden verzameld en gebruikt.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, of een of meerdere van onze andere marketingmails, dan kunnen wij u wanneer u op een link in een van die e-mails klikt persoonlijk identificeren op onze website. Er kan ook een deel van uw browsegeschiedenis betreffende onze website beschikbaar worden voor onze medewerkers om te bepalen wat uw interesses zijn, zodat wij u gerichter van dienst kunnen zijn en onze website kunnen verbeteren. Wilt u liever niet dat uw gegevens op deze manier bij ons bekend worden, schrijf u dan uit van onze mailings of bezoek onze website in privémodus.

Hoe verwijdert u als gebruiker cookies?

Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze al dan niet cookies aanvaarden. U kunt uw webbrowser namelijk zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Het is dan echter wel mogelijk dat u bepaalde functies niet zult kunnen gebruiken. De manier waarop u cookies blokkeert, hangt af van de webbrowser die u gebruikt. Raadpleeg voor instructies de helpfunctie van uw webbrowser.

Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief van Paroc als informatiebron gebruikt, beschouw Paroc Group Oy dan als referentie. De nieuwsbrief bevat algemene informatie die niet mag worden opgevat als advies of aanbeveling. Dat betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit mogelijke fouten of weglatingen in de nieuwsbrief. U mag de informatie van de nieuwsbrief niet verspreiden zonder toestemming van de uitgever.


Copyright © Paroc Group Oy. Alle rechten voorbehouden.