Veiligheid van minerale wolvezel

EUCEB-certificering

Het effect van minerale vezels (glaswol en steenwol) op mensen is grondig onderzocht door onafhankelijke medische deskundigen en onderzoekers.

Het Internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) is een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit agentschap heeft bepaald dat minerale wol voldoet aan de Europese Richtlijn 97/69/EG, die vaststelt dat minerale wolvezels niet kankerverwekkend zijn als ze bio-oplosbaar zijn.

Richtlijn 97/69/EG van de EU werd aangenomen in december 1998. In deze richtlijn zijn de gezondheids- en veiligheidseisen vastgelegd voor MMVF-producten (Man-made vitreous fibre, synthetische glasachtige vezels). In de richtlijn wordt het carcinogeen effect van MMVF-producten in de volgende categorieën ingedeeld:


Categorie 1: kankerverwekkend voor de mens (asbest)
Categorie 2: vermoedelijk kankerverwekkend (keramische vezels)
Categorie 3: mogelijk kankerverwekkend (niet onderzochte isolatiewol)
Categorie 4: kan niet als kankerverwekkend worden geclassificeerd (PAROC-steenwolproducten)

Op basis van Nota Q van de Europese Richtlijn 97/69/EG, wordt vastgesteld dat minerale wol die voldoet aan de EU-classificatie, bij inhalatie door de mens binnen een redelijke termijn door het lichaam wordt afgebroken, en daarom wordt aangemerkt als 'niet classificeerbaar', wat betekent dat het geen kankerverwekkende stof is. Paroc heeft de chemische samenstelling van de vezel veranderd zodat het product nu voldoet aan de eisen voor oplosbaarheid.

De EUCEB (European Certification Board for Mineral wool) verifieert de conformiteit van de vezel met de uitzonderingscriteria van de Europese richtlijn. Als de vezels aan de testcriteria voldoen, verleent de EUCEB de fabrikant het recht om het EUCEB-label op de productverpakking aan te brengen. Aan dit label kan de klant direct zien dat de minerale wolproducten zijn gemaakt van vezels die zijn uitgezonderd van de Europese indeling voor kankerverwekkende stoffen.
Op basis van advies van onafhankelijke experts garandeert de EUCEB tevens dat de dierproeven zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Europese protocollen, dat de resultaten in overeenstemming zijn met de in Nota Q van Richtlijn 97/69/EG vastgelegde criteria voor biopersistentie, en dat de geproduceerde vezels dezelfde chemische samenstelling hebben als de geteste vezels.

Paroc is lid van de EUCEB en voert het EUCEB-merk in Finland, Zweden, Polen en Litouwen. De EU-richtlijn is opgenomen in de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten.

RAL-keurmerk

Sinds juni 2000 is in Duitsland een verbod van kracht op de distributie, productie en toepassing van biopersistente synthetische minerale vezels voor warmte- en geluidsabsorptie in gebouwen en voor technische isolatie. Deze 'Verordening voor de wijziging van de wettelijke chemie-verordening' (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen) bevat een uitzondering voor bio-oplosbare vezels die voldoen aan uitzonderingscriteria van de Duitse 'Verordening voor gevaarlijke stoffen' (Gefahrstoff-Verordnung). Als gevolg van deze verordening geldt het verbod niet voor bio-oplosbare vezels. In deze verordening worden andere criteria gehanteerd dan de uitzonderingscriteria van de Europese Richtlijn. In de meeste gevallen zijn de minerale wolvezels die aan de Duitse uitzonderingscriteria voldoen nog beter bio-oplosbaar dan vezels die aan de Europese criteria voldoen.

De Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) is bevoegd om fabrikanten het RAL-keurmerk te verlenen en regelmatig te controleren of de fabrikant van minerale wol aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. Minerale wolproducten die het RAL-keurmerk hebben gekregen, zijn vrijgesteld van het verbod uit de chemie-verordening. Het RAL-keurmerk voor 'producten van minerale wol' geeft aan dat de kwaliteit en veiligheid van minerale wolproducten wordt gecontroleerd door een onafhankelijke derde.

Alle steenwolproducten van Paroc voldoen aan de eisen van zowel EUCEB als RAL.