REACH-verordening

De Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) ging op 1 juni 2007 van kracht en heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu extra bescherming te bieden door een betere en vroege identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Als gevolg daarvan moeten bedrijven die stoffen, preparaten (chemische stoffen) en artikelen gebruiken, maatregelen nemen voor een veilige levering en toepassing ervan.

Bedrijven die binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte als producent of importeur werken met stoffen in hun zelfstandige vorm, in de vorm van preparaten en soms ook als onderdeel van artikelen, zijn verplicht om deze stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), tenzij de stoffen uitgezonderd zijn van REACH. Stoffen waarvan de preregistratie of registratie niet binnen de voorgeschreven termijn is gebeurd, mogen niet worden geproduceerd of geïmporteerd, en zijn dus ook verderop in de keten niet beschikbaar voor andere doeleinden.
REACH wordt als Europese Verordening direct toegepast in alle lidstaten en landen binnen de Europese Economische Ruimte.

REACH-registraties van Paroc

Fabrikanten en importeurs van stoffen die reeds op de Europese markt zijn (de geleidelijk geïntegreerde stoffen) en waarvan ze jaarlijks meer dan 1000 ton produceren, moeten volgens REACH voor december 2010 zijn geregistreerd. In de verklaring die u opent via de onderstaande koppeling, wordt bevestigd dat de Paroc Group heeft voldaan aan de REACH-verplichtingen voor alle juridische entiteiten.

Download de  Paroc REACH-verklaring (pdf, 133KB)

BGS-richtlijn (Richtlijn 2002/95/EG)

De BGS-richtlijn trad op 1 juli 2006 in werking en moet in elke lidstaat in wetgeving worden uitgevoerd en gecodificeerd. De BGS-richtlijn beperkt het gebruik van de volgende zes gevaarlijke materialen bij de productie van verschillende soorten elektrische en elektronische apparatuur door er een maximale concentratie aan te verbinden:

  • Lood 
  • Kwik 
  • Cadmium 
  • Zeswaardig chroom 
  • Polybroombifenylen (PBB's) 
  • Polybroomdifenylethers (PBDE's)
De BGS-richtlijn staat in nauw verband met Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Hierin zijn doelstellingen vastgelegd om het probleem van de grote hoeveelheden giftig elektronisch afval op te lossen.

PAROC-steenwolproducten bevatten geen gevaarlijke stoffen die worden vermeld in de BGS-richtlijn.

(Contactinformatie: Beatrice Rantanen, tel. +358 (0) 400 948 013 (Engels-, Zweeds- en Finstalig).