Emissieklasse van bouwmaterialen

Om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren en als bijdrage aan een gezonder binnenklimaat moeten producten die ontworpen zijn voor toepassing in gebouwen en binnenvertrekken, voldoen aan strenge limietwaarden voor chemische emissies. De vrijwillige emissieklasse is bedoeld om de ontwikkeling en toepassing van bouwmaterialen met een lage emissie te bevorderen.

Het gaat om een productspecifieke emissieklasse.
Bij alle materialen is sprake van een zekere mate van emissie, zelfs bij puur natuurlijke materialen. Door de bouwmaterialen en inrichting van een huis komen er verschillende chemische stoffen in de binnenlucht terecht. De emissieklasse voor bouwmaterialen bepaalt aan welke emissie-eisen de gebruikte materialen moeten voldoen om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen. De klasse M1 staat voor lage emissies.

De klasse M1 wordt alleen in Finland gebruikt. De Finse Building Information Foundation RTS heeft een website waarop een register van de huidig geklasseerde producten is gepubliceerd, met informatie over de houders van het gebruiksrecht.

Vrijwillig etiketteringsysteem

"De emissieclassificatie van bouwmaterialen is een etiketteringsysteem waarvoor fabrikanten, importeurs en exporteurs van bouwmaterialen zich vrijwillig kunnen aanmelden. De classificatie is niet bedoeld ter vervanging van officiële bouwverordeningen of daaruit voortvloeiende besluiten. Toch kiezen veel ontwikkelaars, architecten en technisch ontwerpers bij de selectie van materialen voor hun projecten, voor producten uit de M1-klasse. De Finse vereniging van gebouweigenaren en belanghebbende klanten (RAKLI), de Finse verenging van architecten (SAFA) en de Finse vereniging van adviesbureaus (SKOL) geven hun leden allemaal het advies het classificatiesysteem te gebruiken ter verdere bevordering van hoogwaardige bouwconstructies."

Meer informatie over de criteria voor de M1-klasse  >>

http://www.rts.fi/english.htm