Geluidsdrempels

Geluidsdrempels zoals muren of afscheidingen zijn bedoeld om een akoestische schaduw te creëren door de vrije stroom van geluidsgolven te blokkeren. De reductie van het geluidsniveau in de schaduwzone achter de geluidsdrempel is afhankelijk van de frequentie. Bij hoge frequenties heeft de drempel duidelijk effect, maar bij lage frequenties (lange golflengtes) neemt het schaduweffect af.

De locatie van de geluidsdrempel moet zorgvuldig worden uitgekozen. De drempel werkt het beste als het geluid zoveel mogelijk van de directe route wordt afgebogen en de richting onder de grootst mogelijke hoek wordt veranderd. Het beste effect ontstaat als de afscheiding vlak bij de geluidsbron wordt geplaatst. Ergens halverwege is de slechtste plek. De geluidsdemping van de afscheiding wordt in hoofdzaak bepaald door de hoogte, H, en breedte ervan in verhouding tot de hoeveelheid geproduceerd geluid (zie onderstaande afbeelding).

Geluidsdrempels


Om te voorkomen dat het van richting veranderde geluid in het gebouw wordt weerkaatst, moet ook een geluidsabsorberend dak worden aangebracht. Plaatsing van een geluidsafscheiding in een gebouw heeft normaal een effect van 5–10 dBA. De afscheiding moet een geluiddemping-index hebben van ongeveer 20 –25 dBA.

 

Geluidsdrempels