Geluidsabsorptieklassen

De geluidsabsorberende eigenschappen van een materiaal worden doorgaans uitgedrukt in absorptiecoëfficiënten gemeten op basis van verschillende frequenties. In de praktijk betekent dit dat een bepaald materiaal afhankelijk van de frequentie verschillende absorptiecoëfficiënten kan hebben.

Om de absorptieklasse van een product te bepalen, moet een meting worden uitgevoerd conform EN ISO 354. Uit deze test volgt een absorptiecurve, waarin de absorptiecoëfficiënten voor elke geteste frequentie worden uitgezet.

Er kan een gewogen geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw) worden verkregen op basis van een vergelijking tussen de geluidsabsorptiecoëfficiënten bij standaardfrequenties en de referentiecurve conform ISO 11654. Omdat αw de Europese norm voor de CE-markering van verlaagde plafonds is, voorzien alle Europese fabrikanten van verlaagde plafonds hun producten van deze waarde.

EN ISO 11654 wordt ook gebruikt voor de indeling van geluidsabsorberende materialen op basis van de gemeten absorptiecurves in de klassen A t/m E, waarbij absorptieklasse A de hoogte geluidsabsorptie heeft en E de laagste. Het resultaat is in sterke mate afhankelijk van de installatiemethode en de materiaaleigenschappen.
Aan de hand van deze classificatie kunnen ontwerpers beter bepalen welk absorptiemateriaal het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing. Akoestische platen op basis van steenwol zitten doorgaans in de hoogste klasse A.Voorbeeld: Verschillende producten vergelijken op basis van hun absorptieklasse.

Product 1 heeft absorptieklasse A en product 2 absorptieklasse C. Beide hebben dezelfde installatiemethode. Het klasseverschil betekent dat de absorptiecoëfficiënt van product 1 ongeveer 50% beter is dan die van product 2. De ontwerper heeft opdracht gekregen om in een kinderopvang een speelruimte te maken met een nagalmtijd van maximaal 0,6 seconden. Uit de berekening van de benodigde hoeveelheid absorptiemateriaal blijkt dat het hele plafond van de ruimte en een groot deel van de muren met product 1 zou moeten worden bedekt om de vereiste nagalmtijd te krijgen. Als we voor product 2 zouden kiezen, hebben we voor dezelfde nagalmtijd anderhalf keer zo veel nodig al bij product 1. In praktische zin betekent dit dat er te weinig montageruimte beschikbaar is voor product 2.


α Geluidsabsorptieklasse
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00 Niet classificeerbaar

Geluidsabsorptieklassen