Geluid

Geluid is een van de basisvereisten voor bouwprojecten in de Europese Verordening bouwproducten (CPR), interpretatief document: Bescherming tegen geluidshinder.

In de meeste landen bestaan voorschriften voor de akoestische omgeving en worden factoren afgewogen zoals:

  • Geluidshinder afkomstig van industriële gebouwen
  • Verkeerslawaai in gebouwen
  • Geluidsniveaus in werkplaatsen en gebouwen
  • Geluiddemping tussen de kamers in een gebouw

Er is een snel groeiende vraag naar goede akoestische oplossingen in gebouwen, vooral gezien de tendens van uitbreidingsplannen en dichte bebouwingen in de buurt van verkeersverbindingen. Ook op andere markten is een stijgende vraag naar hoogwaardige gebouwen met een goede geluidsisolatie en kamerakoestiek. Ook in bouwvoorschriften worden steeds vaker eisen gesteld aan geluidsisolatie en kamerakoestiek.

Geluid landing page 


De termen 'geluidsisolatie' en 'geluidsabsorptie' mogen niet met elkaar verward worden. Een geluidsabsorberend materiaal, zoals steenwol, is minder geschikt voor geluidsisolatie omdat het weinig massa heeft en luchtdoorlatend is. Het materiaal kan wel een bijdrage leveren aan het terugdringen van het geluidsniveau in lawaaiige ruimtes of het verbeteren van de geluidsisolatie in een gebouw.

Er moet een speciaal akoestisch ontwerp worden gemaakt om te bepalen op welke plaatsen de gewenste werking het beste kan worden verkregen. Bij het ontwerp van gebouwen moet in principe rekening worden gehouden met twee akoestische factoren:
  • Het gebruik van stille installaties (zoals liften, pompen, verwarming, ventilatie etc.). 
  • Beheersing van het geluid in het gebouw door maatregelen voor kamerakoestiek en geluidsisolatie.

 

Poreuze PAROC-steenwol heeft een uitstekende geluidsabsorptie

De geluidsabsorberende eigenschappen van een materiaal worden uitgedrukt met de absorptiecoëfficiënt, α, (alfa), als een functie van de geluidsfrequentie. De alfawaarde (α) ligt tussen 0 en 1,00 (van volledige reflectie tot volledige absorptie).

PAROC-steenwol is poreus. Het is een coherent materiaal met holtes. Het vermogen om geluid te absorberen wordt groter naarmate de frequenties hoger worden en staat ook in direct verband met de dikte. Dit geldt met name wanneer het materiaal als geluiddemper tegen een muur of ander hard oppervlak wordt bevestigd.

Voor laagfrequent geluid kan de geluidsabsorptie worden vergroot door een luchtlaag te creëren tussen de geluiddemper en de reflecterende oppervlakte of muur.

 Geluidsabsorptie curves voor steenwol isolatie
Afbeelding: De geluidsabsorptiecurve voor PAROC-steenwol met een dikte van 30 mm (groen), 50 mm (rood) en 100 mm (blauw).


PAROC-steenwol is uitstekend geschikt voor constructies met geluidsisolatie

Om te voorkomen dat geluid zich voortplant, kunt u de geluidgolven onderbreken door:
  • Spouwmuren te vullen zodat deze niet bijdragen aan de resonantie
  • Een zwevende vloer te leggen om het contactgeluid van de vloer te verminderen
  • Vibrerende machines te isoleren om de trillingen tegen te gaan

Steenwol wordt dankzij zijn unieke eigenschappen alom gebruikt voor dit soort toepassingen. Zo is de poreuze, luchtdoorlatende minerale wol de voordeligste geluidsisolatie van bijvoorbeeld afscheidingen. Bij een dubbelwandige afscheiding levert het een reductie van 5–10 dB op vergeleken met een wand zonder isolatie.

PAROC steenwol

De afbeelding toont de geluiddemping voor een dubbelwandige muur met en zonder spouwvulling van steenwol.

geluidsdemping voor een dubbelwandige muur