Klimaatverandering

De klimaatverandering is een van de grootste mondiale problemen van de 21ste eeuw. Door de groeiende mondiale uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 ontstaan temperatuurstijgingen die veranderingen van de leefomgeving tot gevolg kunnen hebben.

Klimaatverandering

Millions at risk: defining critical climate change threats and targets [Parry, M., Arnell, N., Mcmichael, T., Nichills, R., Martens, P., Kovats, S., Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A And Fischer, G., 2001]

Om de opwarming tot 2 graden Celsius te beperken

 

 • Moet de mondiale uitstoot van broeikasgassen de komende 10-15 jaar een piek bereiken en daarna dalen.
 • Moet de mondiale uitstoot tegen 2050 dalen tot ~50–55% van de uitstoot in 1990.

Een vertraging van vijf jaar maakt al een groot verschil. Het uitblijven van wereldwijde maatregelen in de komende tien jaar, betekent bijna een verdubbeling van het vereiste reductiepercentage voor 2025.

Volgens de afgesproken 20/20/20-doelstelling van de EU moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent zijn verminderd, de energie-efficiëntie met 20 procent zijn verhoogd en 20 procent van de energie op duurzame wijze worden opgewekt.

Momenteel worden op Europees en nationaal niveau allerlei initiatieven genomen om dit probleem aan te pakken. Beoogd wordt onder meer om fossiele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, en het huidige energieverbruik te verminderen.

Gebouwen hebben een opmerkelijk CO2- reductiepotentieel.al.
 • Gebouwen verbruiken 40% van alle energie
 • 75% van de verbruikte energie in gebouwen gaat op aan ruimteverwarming

Een verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 460 miljoen ton kunnen verminderen. Dit staat gelijk aan:
 • Veertien jaar lang zes miljoen auto's van de weg halen 
 • De aanplanting van een bos dat drie keer zo groot is als Frankrijk.
Uit een onderzoek van het Centre for European Policy Studies (CEPS) waarin alternatieve technologieën om klimaatverandering tegen te gaan met elkaar worden vergeleken, blijkt dat de energie-efficiënte isolatie van nieuwe gebouwen de beste aanpak is. Bovendien is het een oplossing die het Europese concurrentievermogen verbetert en werkgelegenheid creëert. Ook kunnen deze resultaten worden verkregen op basis van bestaande bouwpraktijken.

Het CEPS-rapport stelt dan ook dat de verbeterde energie-efficiëntie van gebouwen reeds mogelijk is met de huidige knowhow en dat voor de uitvoering geen nieuwe resources vereist zijn. Het is bovendien een betaalbare methode zonder grote onduidelijke risico's.

De Richtlijn energieprestatie van gebouwen roept alle Europese lidstaten op nieuwe praktijken in te voeren voor de certificering van energie-efficiënte gebouwen.

Piramide met Kyoto-beginselen:

 

Piramide met Kyoto-beginselen

 

Bij het ontwerp van passiefgebouwen wordt naar een reeks prioriteiten gekeken waarmee de energievereisten tot een minimum kunnen worden beperkt.


1. Warmteverlies verminderen
 • Extra isolatie
 • Grotere luchtdichtheid
 • Effectieve balansventilatie

2. Kosteneffectief elektriciteitsverbruik
 • Energie-efficiënte apparaten en verlichting
 • Onnodig verbruik vermijden

3. Gebruik van zonne-energie
 • Plaatsing van gebouwen
 • Zonnecollectoren gebruiken

4. Eigen verbruik controleren
 • Verantwoord, spaarzaam gebruik

5. Energiebron kiezen
 • Warmtepomp
 • Biobrandstof
 • Stadsverwarming
 • Elektriciteit of gas

Het Kyoto-protocol vindt u hier >>

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_nl.htm