Energie-efficiënte renovaties

Als u een huis renoveert, is het slim om tegelijk ook de energie-efficiëntie te verbeteren (dak, buitenmuren, fundering en vloer). Extra energie-efficiëntie is het enige onderdeel van een renovatie dat zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt.

Bij het ontwerp van een nieuw gebouw of de renovatie van een bestaand huis, is het slim om te kijken naar toekomstige eisen voor energie-efficiëntie. Elk huis is uniek, dus moet elk energierenovatieproject zorgvuldig worden gepland conform de specifieke behoeften van het huis.

Opmerkelijk potentieel

Vanuit het oogpunt van energiebesparende activiteiten vormt de renovatie van gebouwen voor de bouwsector verreweg het grootste potentieel. Maar tegelijkertijd vormt het vanuit een technisch oogpunt tevens de allergrootste uitdaging. Het is onmogelijk om de energie-efficiëntie van een bestaand gebouw op een 'normale' manier op te waarderen naar het niveau van een passiefgebouw. Dat heeft in de meeste gevallen economisch gezien geen nut.

Aanpak in onderdelen

In plaats van een bestaand gebouw in één keer helemaal te renoveren, is het beter een zogenaamde energie-geoptimaliseerde renovatie uit te voeren. Het hele onderhoudsproces kan dan kostenbesparend worden gedaan door het gebouw tijdens z'n bestaan stapsgewijs in deelprojecten onderhanden te nemen. Elk onderdeel, zoals de gevel, de ramen, het dak of het HVAC-systeem, wordt dan aan het einde van z'n levensduur op het meest geëigende moment opgewaardeerd of vervangen. Bij de renovatie van elk onderdeel wordt de best beschikbare technologie gebruikt om de energie-efficiëntie op een passiefniveau te brengen.

De energie-efficiëntie van een gebouw is meer dan alleen de som der delen. Omdat er een wisselwerking tussen de verschillende onderdelen bestaat, moet ook naar het gebouw als geheel worden gekeken. We zullen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel dat de oude ramen en kozijnen met ingebouwd ventilatierooster worden vervangen door moderne, uiterst energie-efficiënte ramen zonder ventilatierooster. In de nieuwe situatie wordt frisse lucht aangevoerd via de balansventilatie en zal het HVAC-systeem daarop moeten worden aangepast. Dit geeft aan dat de vervanging van een bepaald onderdeel gevolgen kan hebben voor een ander onderdeel. Om fouten te voorkomen, moet elk onderhoud daarom zorgvuldig worden gepland.

Door de renovatie in onderdelen goed te plannen kan de energie-efficiëntie van een bestaan gebouw zo in de loop der jaren op een betaalbare manier worden opgewaardeerd naar een passiefniveau. En tegelijkertijd wordt daarmee de levensduur van het gebouw op een duurzame manier verlengd.

*Pekka Haikonen, Development Manager, Paroc, 11 maart 2008.