Energie-efficiënte industriële processen

Er zijn talloze industriële processen waarin grote hoeveelheden warmte en mechanische energie worden gebruikt. In de Europese Unie neemt de industriële sector ruim 27% van het eindverbruik van energie voor zijn rekening. 

Door het energiegebruik in industriële installaties te optimaliseren, kunnen flinke milieuvoordelen en kostenbesparingen worden geboekt. Voor alle industriële processen en installaties geldt dat eigenaars en bedrijfsvoerders willen zien dat hun investering optimaal werkt, het meest efficiënt blijkt en, niet in de laatste plaats, het meest winstgevend is. Op de volgende terreinen is een betere, kostenbesparende energie-efficiëntie mogelijk:
  • Procespijplijnen, met name leidingen met hoge temperaturen
  • Klephuizen en flenzen
  • Tankwanden en -daken
  • Warmtewisselaars, drukvaten
  • Boilers 
  • Rookkanalen
  • Apparatuur en filters
  • Industriële schoorstenen
  • Speciale constructies

De efficiëntie en prestatie van een proces kan eenvoudig worden verbeterd door te zorgen voor een goede isolatie. Een minimaal energieverbruik en maximale levensduur van de installatie zijn de uiterst waardevolle voordelen van goed geïsoleerde processen. Het energieverbruik kan eenvoudig worden teruggebracht door het warmteverlies bij de warmteoverdracht zo klein mogelijk te houden.

In de industriële sector bestaan in potentie veel mogelijkheden om warmteverlies te beperken. Maar al te vaak worden de specificaties gewoon overgenomen van vorige projecten, die soms al tientallen jaren oud waren. Door de processen beter te isoleren kunnen allerlei voordelen worden behaald, geld en energie worden bespaard, CO2-emissies worden teruggebracht en efficiëntere processen worden gerealiseerd.

Energie-efficiënte industriële

Afbeelding: Een eenmalige investering in de energie-efficiëntie van het industriële proces levert elk jaar een besparing in de energiekosten op.

Bij het transport via de pijpen en uitrustingen van industriële installaties gaat het vaak om verwarmde substanties, zoals warm water. Voor een optimaal productieproces moet de geproduceerde warmte steeds op hetzelfde niveau worden gehouden. Als de pijpen en overige delen van de installatie niet goed zijn geïsoleerd, treedt er warmteverlies op en is er meer energie nodig om het warmtepeil te handhaven. Maar bij veel processen zijn bepaalde onderdelen zoals kleppen en flenzen zelfs helemaal niet geïsoleerd. Ook slecht onderhoud van de isolatie veroorzaakt jaarlijks grote warmteverliezen.

Op het gebied van voorschriften voor energie-efficiëntie loopt de bouwsector ver voor op de procesindustrie. Bij het isolatieniveau van de systemen in passiefhuizen en energiecentrales moet met heel andere temperaturen worden gerekend. Door de hoge temperaturen in energiecentrales is het warmteverlies hier veel groter dan bij passiefhuizen. Maar gelet op de isolatie die wordt toegepast om dit verlies terug te brengen, zie we een enorm verschil.

Normen voor warmteverlies: Vergelijking tussen industriële centrales en gebouwen

  Energiecentrale Huidige bouwvoorschrift Passiefhuis
Temperatuur  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Warmteverlies (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Isolatiedikte  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Source: eiif.org


Aan industriële isolatie worden vaak zeer hoge eisen gesteld. De temperaturen in de installatie kunnen oplopen 600–800 graden Celsius en de processen vinden meestal buiten plaats. Om de juiste thermische en mechanische eigenschappen te garanderen, moet de isolatie tevens waterbestendig en corrosiewerend zijn. Vaak vinden de processen plaats op locaties vlak bij zee, op een plek dus waar het risico op corrosie het grootst is.

Paroc is lid van de European Industrial Insulation Foundation
De European Industrial Insulation Foundation (EiiF) werd opgericht in 2009 en is een samenwerkingsverband van de belangrijkste aannemers en fabrikanten op het gebied van isolatie in Europa. EiiF is een onafhankelijke, non-profit organisatie die industriële isolatie een top-of-mind-bekendheid wil geven ter bevordering van duurzaamheid en winstgevendheid. Eiif probeert mensen bewust te maken van de steeds grotere, broodnodige voordelen van isolatie. De stichting wil het verborgen potentieel ervan aantonen en maatregelen voor goed geïsoleerde, duurzame oplossingen stimuleren.


Meer informatie >>

http://www.eiif.org/default.asp