Beoordeling van energieprestaties

Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD)

De Richtlijn energieprestatie gebouwen beoogt een werkelijk geïntegreerde aanpak en heeft daartoe vier fundamentele eisen voor de energie-efficiëntie van gebouwen vastgelegd:

  1. Een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de geïntegreerde energieprestaties van gebouwen.
  2. Minimumeisen voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen en bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan. 
  3. Systemen om nieuwe en bestaande gebouwen te voorzien van een energielabel. 
  4. In openbare gebouwen dienen het energielabel en andere relevante informatie duidelijk zichtbaar te zijn voor het publiek.

Volgens de richtlijn moet het energielabel beschikbaar zijn bij de bouw, verkoop en verhuur van een gebouw. Na een wijziging van de richtlijn in 2010 werd het toepassingsgebied verruimd en werden vanaf toen eisen voor energie-efficiëntie gesteld voor alle bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, terwijl die eisen voorheen alleen golden voor gebouwen met een oppervlak groter dan 1000 m². Bovendien werd vastgelegd dat analyses over de levensduur van het gebouw bij de certificering moeten worden betrokken. In de gewijzigde richtlijn wordt een beroep gedaan op de publieke sector om het goede voorbeeld te geven bij investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen. Er staat vermeld dat:

"Nieuwe, openbare gebouwen in 2018 bijna-energieneutrale gebouwen moeten zijn en dat alle bestaande openbare gebouwen met een oppervlak groter dan 500 m² voorzien moeten zijn van een energielabel dat op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht. Vanaf 2015 geldt die eis voor alle openbare gebouwen met een oppervlak van meer dan 250 m². Lidstaten moeten ervoor zorgen dat in 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen zijn."

Zowel de oorspronkelijke als gewijzigde richtlijn beogen bepaalde belemmeringen en tekortkomingen van de markt op het vlak van energie-efficiëntie te ondervangen, door ervoor te zorgen dat besluitvormers de juiste informatie en prikkels krijgen om de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen te verbeteren. De effecten van de certificering worden ondersteund door andere wetgeving en daarnaast bevordert de certificering de naleving van de bouwvoorschriften voor nieuwe gebouwen. De gewijzigde richtlijn wijst in het bijzonder op het feit dat energie-efficiëntere gebouwen voor betere leefomstandigheden zorgen en geld besparen. Volgens de gewijzigde richtlijn leveren de extra besparingen in 2020 een reductie op van naar schatting 5–6% van het Europese energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot.

Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Het Energie Prestatie Certificaat geeft inzicht in het energieverbruik van een gebouw en is volgens de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) verplicht bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Hoe minder energie een gebouw verbruikt, hoe beter de energiecertificering. De energiecertificering van gebouwen werd verplicht gesteld in januari 2008.

Energie Prestatie Certificaat

 

Het belangrijkste doel van een energiecertificering is het energieverbruik van gebouwen terug te dringen en de negatieve gevolgen van energieverbruik op het milieu te beperken. Maar er zijn nog meer positieve effecten. Het energielabel werkt ook als een productspecificatie voor het gebouw. Eigenaars, kopers en toekomstige huurders kunnen zo makkelijk beoordelen wat de energie-efficiëntie van het gebouw is en met welke onderhoudskosten ze mogelijk te maken krijgen. Het Energie Prestatie Certificaat laat verder zien welke maatregelen nodig zijn om de energie-efficiëntie en de waarde van een gebouw te verhogen.

Het Energie Prestatie Certificaat verdeelt de energie-efficiëntie van gebouwen in vier klassen, van A t/m G. Gebouwen in de klasse A zijn het meest energiezuinig en gebouwen in de klasse G het minst energiezuinig. Voor huishoudelijke apparatuur zoals koelkasten bestaat al enige jaren een vergelijkbare indeling in energieklassen.

De energie-efficiëntie van gebouwen met meer dan zes appartementen wordt berekend op basis van hun huidige energieverbruik. De energie-efficiëntie van nieuwbouwwoningen wordt berekend op basis van verbruik.

Voor bestaande woningen en gebouwen met minder dan zes appartementen is het Energie Prestatie Certificaat optioneel. Er is geen certificering vereist voor vakantiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en voor gebouwen met een vloeroppervlak van minder dan 50 m2.

Bij nieuwbouwwoningen maakt het Energie Prestatie Certificaat onderdeel uit van de bouwvergunning. Een Energie Prestatie Certificaat is verplicht bij de ingebruikname, verkoop of verhuur van een gebouw.

Afhankelijk van het type gebouw heeft het Energie Prestatie Certificaat een geldigheid van vier tot tien jaar..

Meer informatie over de EDPB vindt u hier »
http://www.epbd-ca.eu/

Meer informatie over de ESD vindt u hier »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF