Maatschappelijke effecten

In ons streven naar meer duurzaamheid hebben we te maken met zowel de economische, milieutechnische als sociale aspecten van de duurzame ontwikkeling. We proberen met onze acties volledig te voldoen aan alle eisen die voortvloeien uit deze drie aspecten.

De vereisten voor energie-efficiëntie sporen ons aan om actief werk te maken van concepten voor gebouwen, constructies en materialen waarmee we zowel bij nieuwbouw als renovaties aan die eisen kunnen voldoen. Ook stemmen we onze eigen bedrijfsvoering steeds beter af op deze vereisten.

Een duurzaam verbruik betekent dat we bij onze activiteiten steeds moeten letten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpbronnen. Dit betekent voor de klant dat onze producten een kleinere voetafdruk hebben als het gaat om ingebedde energie en emissies naar bodem, water en lucht, en tegelijkertijd bijdragen aan een schoner en gezonder milieu.

Maatschappelijke effecten

De drie aspecten van duurzame ontwikkeling

Volgens een onderzoek van de onafhankelijke non-profit organisatie Buildings Performance Institute Europe (BPIE), levert de renovatie van gebouwen in Europa potentieel 1,1 miljoen nieuwe banen op en een besparing van 32% van het totale energieverbruik in de EU.

Koppeling: Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope