Europese drijfveren

Alle gebouwen in de EU verbruiken samen 40% van de totale energie. Dit gegeven heeft zich vertaald in een gezamenlijk Europees beleid voor energiebesparing, zoals vastgesteld in de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking 2010) en de nieuwe richtlijn betreffende energie-efficiëntie. Ook de bouwsector richt zich in toenemende mate op de betere energieprestatie van zowel nieuwe als bestaande gebouwen. 

Naast de energieprestatie van gebouwen staat ook een duurzaam verbruik hoog op de agenda. Het op Europees vlak ontwikkelde beleid, zoals de verordening bouwproducten, de richtlijn ecologisch ontwerp en de stimulering van groene overheidsopdrachten, werkt net als de duurzaamheidsnormen voor de bouw (CEN TC 350) en de bouw- en productlabels van derden, als stimulans voor de bouwsector om haar productie en activiteiten verder te verduurzamen.

De sector heeft sterk te lijden onder de aanhoudende onrust op de financiële markten in de EU en andere delen van de wereld. Vanuit economisch opzicht kan 2012 voor de bouwsector als een zeer uitdagend jaar worden beschouwd. Door de economische situatie moeten nieuwe concepten en bedrijfsmodellen extra overtuigend zijn, zeker nu eigenaars van gebouwen vooral kijken naar de korte termijn wanneer ze hun geld uitgeven. De komende jaren zullen dan ook cruciaal zijn voor het economische aspect van duurzaamheid. De positieve financiële effecten van energiebesparing en het creëren van nieuwe banen door bijvoorbeeld energiebesparende renovaties, kunnen in deze situatie daarom niet genoeg worden benadrukt.

De nationale uitvoering van de gewijzigde Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen zal doorslaggevend zijn voor de manier waarop energiebesparende renovaties en de toepassing van ENERGYWISE-bouwconcepten de kans krijgen om zich op de lokale markt te ontwikkelen.


Koppeling >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings