Duurzaamheid

In 1987 definieerde de Commissie Brundtland het begrip duurzaamheid als "Een ontwikkeling die aan de behoeften van het heden voldoet zonder de mogelijkheden van komende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

In de huidige interpretatie heeft de definitie met name betrekking op de milieutechnische, sociale en economische aspecten van de menselijke activiteiten in een globale context. Milieutechnische aspecten bestaan onder meer uit het doelmatig gebruik van primaire en andere resources, (milieu)verontreiniging, afval en recycling. Sociale aspecten zijn onder meer het welzijn van medewerkers, gezondheid en veiligheid, bijdrage aan de samenleving, goed burgerschap en bedrijfsvoering met een langetermijnvisie. De economische aspecten worden vertegenwoordigd door winstgevendheid, aandeelhouderswaarde en rendement op investeringen.

 

Duurzaamheidsaspecten en -voorbeelden

Oplossingen en materialen van Paroc

Bij Paroc stemmen we het ontwikkelen van oplossingen zeer nauwkeurig af op wat onze gebruikers en klanten willen op het gebied van duurzaamheid. Paroc is een verantwoordelijk bedrijf dat voldoet aan de behoeften van de huidige generatie en van toekomstige generaties. Duurzaamheid staat centraal bij het ontwikkelen van onze activiteiten. Met onze isolatieoplossingen bieden wij de mogelijkheid energie te besparen. We zijn er trots op dat onze kernactiviteiten zo bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Als het gaat om energiepassieve huizen en energie-efficiënte oplossingen, mogen we met trots claimen pionier te zijn geweest bij het ontwikkelen van het energieduurzame huisconcept en van baanbrekende concepten voor betaalbare energierenovering en structurele oplossingen. Met ons ENERGYWISE-programma laten we al sinds de jaren 90 zien dat we deze concepten steeds verder doorontwikkelen.

Vereisten voor duurzaam bouwen:

 • Efficiënt energiegebruik
 • Zo min mogelijk emissies
 • (Her)gebruik van productie-afval
 • Economische levensduur vastleggen 
 • Flexibiliteit

Wij produceren steenwolmateriaal voor steenwoltoepassingen voor isolatiedoeleinden. Het gebruik van steen als grondstof voor onze producten heeft allerlei voordelen. Het is een bijna onuitputtelijke grondstof die overal in overvloed aanwezig is. Door zijn samenstelling ontstaat een eindproduct met natuurlijke, zeer duurzame vezels. Steenwol is bestand tegen vuur, water en de tand des tijds.

We leveren solide, duurzame producten. Onze oplossingen op basis van steenwol zijn onverslijtbaar en energie-efficiënt. Steenwol bestaat voor 98% uit steen. De steen wordt gesmolten en gesponnen tot vezels. Tijdens het productieproces wordt een bindmiddel toegevoegd. Het resultaat van dit proces is een uiterst duurzaam, thermisch, brandwerend en akoestisch isolatiemateriaal. Het product bespaart tijdens z'n levensduur meer dan het honderdvoudige van de energie die de productie ervan heeft gekost.


Impact van PAROC-steenwol tijdens levensduur

Met PAROC-steenwol kunt u een gebouw op een milieuvriendelijke en efficiënte manier isoleren. Het is bovendien een kostenbesparend materiaal. De productie van PAROC-steenwol kost maar één procent van de energie die het materiaal gerekend over z'n levensduur bespaart. Bovendien kan PAROC-steenwol worden hergebruikt of op een veilige manier als afval worden verwijderd.


Steen vormt ruim 95% van de grondstof voor PAROC-steenwol

 • PAROC-steenwol is gemaakt van natuursteen.
 • Steenwol bestaat voor ~98% uit lucht en voor ~2 % uit steenvezels.
 • In verschillende onderzoeken is aangetoond dat PAROC-steenwol voldoet aan de strengste eisen voor emissies in de binnenlucht.
 • Steen wordt alom beschouwd als een onuitputtelijke natuurlijke hulpbron. We kunnen zelfs gerust stellen dat de mens tot aan het einde der tijden over steen kan beschikken.

Energie-efficiëntie

 • Voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten tijdens de productie van steenwol, wordt vijftig jaar lang zo'n 200 ton CO2 bespaard door de thermische isolatie-eigenschappen van het materiaal. (Bron: EURIMA)
 • Betere thermische isolatie = minder energieverbruik = flinke besparingen!

Certificering volgens milieubeheersysteem

 • Paroc is gecertificeerd overeenkomstig ISO 1400. Deze norm geeft aan dat we bij Paroc letten op milieutechnische aspecten zoals emissies in de lucht, afvalverwerking, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie-efficiëntie, en dat we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe manieren om de impact van onze producten op het milieu zo gering mogelijk te houden.
 
lopende band 

Enorm positieve energiebalans

 • Steenwol wordt gemaakt met slechts de helft van de energie die nodig is voor de productie van andere soorten isolatie (cellulose, vlas).
 • Het materiaal krijgt al een paar maanden na de installatie een positieve energiebalans. (Bron: Force Technology/ dk-Teknik)

Hergebruik van afval

 • Het afvalmateriaal dat tijdens de productie ontstaat door het snijden van de platen, wordt als grondstof gebruikt voor nieuwe steenwolproducten. Zo kan op grondstoffen worden bespaard.

Efficiënt transport

 • Door de lage dichtheid heeft steenwol een hoge compressiefactor en kan het volume van het product in de verpakking half zo klein worden gemaakt.
 • → Er zijn dus minder vrachtwagens nodig!
 • Hoewel verkeer en vervoer hun impact op het milieu hebben, ontkomen we er niet aan dat het materiaal ook vervoerd moet worden. Maar de afstanden blijven zoveel mogelijk binnen de perken, omdat onze fabrieken overal relatief dicht bij de afzetgebieden liggen.
 • We streven ernaar om zo min mogelijk onnodige ritten te maken en de vrachtwagens altijd met een volle lading te laten rijden.
 • Dat dit streven werkt, blijkt uit het feit dat onze transportwagens zo'n 80% van de afgelegde kilometers met een lading rijden.
 
 Vervoer vrachtwagen

Plastic afval

 • Paroc heeft in verschillende landen actief meegewerkt aan manieren voor de inzameling van plastic afval. 
 • In de meeste landen kunnen we gebruikmaken van de bestaande systemen voor de inzameling van plastic afval.
 • Ook werken sommige fabrieken van Paroc mee aan de terugname van plastic afval.
 
PE-LD logo 

Hergebruik van pallets

 • Paroc maakt momenteel vooral gebruik van zogenaamde eenmalige pallets.
 • → Oude houten pallets kunnen als energiebron worden gebruikt in bijvoorbeeld woningen en energiecentrales.
 • Specifieke pallets die in goede staat zijn, kunnen naar de dichtstbijzijnde fabriek worden teruggestuurd.
PAROC pallet 

Pallets als isolatie

 • In Zweden gebruikt Paroc steenwolpallets voor dakproducten.
 • Steenwolpallets kunnen na het transport worden gebruikt als onderdeel van een dakisolatie →Zo wordt er niets verspild!

Hergebruik van afval

 • Na de installatie blijft zo'n 5% van het gebruikte volume over als afval.
 • Aanbevolen wordt om de afmetingen van het product optimaal te gebruiken.
 • Probeer het afval zoveel mogelijk ter plaatse te gebruiken, zodat het niet onnodig hoeft te worden vervoerd.
 • Het snijafval van de steenwol kan in combinatie met inblaaswol worden gebruikt als zolderisolatie.

Afval retourneren naar de fabriek

 • Bij de bouw van prefab huizen blijft zo'n 5% van de steenwol als afval over.
 • Paroc kan schoon afval van de klant verwerken. Maar het afval kan ook worden doorgestuurd naar een aannemer die met inblaaswol werkt.
Milieuvriendelijk 

Inblaaswol maken

 • Het afval kan worden verwerkt met een speciale shredder en vervolgens worden hergebruikt voor bijvoorbeeld dakisolatie.
Milieuvriendelijk 

Sloop: Hergebruik van oude materiaal

 • Gebruikte steenwol kan op een andere locatie als isolatiemateriaal worden hergebruikt, vooropgesteld dat het materiaal intact uit de oude locatie kan worden verwijderd.
 • Steenwol die op slooplocaties wordt teruggewonnen, kan ook worden vermalen en gebruikt als isolatie tegen vorst in lichtbelaste bodemstructuren (onder licentie).
 • Paroc-steenwol kan veilig worden gebruikt als stortmateriaal of bodemstructuur.

Koppeling >>

www.eurima.org