Brandpreventie

Gevaren in geval van brand

De meeste grote bedrijven beschouwen het risico op brand als een van de grootste gevaren.
Een brand kan immers allerlei nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld:

  • Just-in-time-productieschema's zijn gevoelig voor onderbrekingen van de eigen productie of die van een toeleverancier. 
  • Computerstoringen. Handmatige bediening is vaak geen alternatief. 
  • Verlies van gebouwen, machines en materieel. 
  • Verlies van speciale apparatuur waaraan jarenlang is gewerkt. 
  • Verlies van sleutelfiguren en expertise. Een lange operationele stilstand werkt onzekerheid in de hand waardoor medewerkers sneller geneigd zijn om het bedrijf te verlaten. 
  • Verlies aan inkomsten. 
  • Verlies van klanten, reputatie en marktaandeel
  • Onverwachte, bijkomende kosten. 
  • Een hogere brandverzekering.
Er moet een rampenplan voor het gebouw worden opgesteld en nageleefd. De eisen voor brandveiligheid uit de lokale voorschriften mogen niet in het geding komen door andere belangen van de eigenaar van het gebouw, zoals een lage aanschafprijs. Helaas worden hierdoor soms de grenzen opgezocht en besluit men om te bezuinigen op brandveiligheid.

 

Brandverzekering voor waardebehoud

Er kan een brandverzekering worden afgesloten voor gebouwen, machines en materieel, alsmede voor gederfde inkomsten als gevolg van werkonderbreking. Meer zaken zijn er vaak niet te verzekeren.

Een brandverzekering kan flink bijdragen aan de onderhoudskosten van een gebouw. Alle verzekeringsmaatschappijen zijn het er over eens dat onbrandbare materialen - bijvoorbeeld in daken met een geringe helling - het risico verkleinen, waardoor de premie een stuk lager komt te liggen dan bij daken met brandbare materialen.

Verzekeringsmaatschappijen zijn volledig vrij in het bepalen van premies, conform zaken als werkzaamheden, gebouwtype en locatie, gevaarlijke werkomstandigheden, de potentiële overslag van brand uit aangrenzende panden, eigen schadestatistieken en diverse markgerelateerde factoren. Anderzijds zijn technische premiekortingen mogelijk door de aanwezigheid van een brandalarm, sprinklerinstallatie en bedrijfsbrandweer.