Brandbestendige renovatie

De nieuwe Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die op 9 juli 2012 van kracht ging, vereist dat de lidstaten garanderen dat wanneer bestaande gebouwen een ingrijpende renovatie ondergaan, de energieprestatie van het gebouw of van het gerenoveerde deel daarvan, inzake energieprestatie wordt opgevoerd tot het niveau van vastgestelde minimumeisen. (1)

Nationale bouwvoorschriften worden doorgaans opgesteld voor nieuwe gebouwen. In deze voorschriften wordt verondersteld dat de bouwlocatie tijdens de uitvoering van het bouwproject uitsluitend wordt betreden door bouwvakkers en dat de veiligheid van deze mensen wordt geregeld door de aannemer. Maar bij woningrenovaties kunnen soms wel 150 mensen tegelijk op de bouwlocatie wonen. Vraag is dan wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze mensen.

Omdat er bij renovaties meer mensen betrokken zijn en er dus een groter risico is, moeten dergelijke programma's zorgvuldig worden beheerd om zoveel mogelijk voorrang te geven aan het gebruik van brandveilige materialen en ervoor te zorgen dat de brandveiligheid tijdens en na de renovatie op geen enkele manier in het geding komt.

De keuze van het bouwmateriaal is van groot belang voor de brandveiligheid. De bouwmaterialen en -methodes van tegenwoordig kunnen een sterk aanjagend effect op de temperatuurontwikkeling hebben, waardoor het vuur zich sneller kan verspreiden en de productie van giftige rook wordt bevorderd. Tegenwoordig kan een kleine brand al binnen drie tot vijf minuten uitgroeien tot een enorme vuurzee, terwijl dat in de jaren vijftig nog ruim vijftien minuten duurde.(2) Voor de bewoners is dit een direct gevaar omdat er maar weinig tijd is om het gebouw veilig te verlaten, terwijl de brandweer door deze ontwikkeling steeds vaker moeite heeft om een brand onder controle te krijgen.

Door de CE-markering van de materialen in de verschillende bouwsystemen (ETA, Europese technische goedkeuring) is het mogelijk om zeer brandbare materialen in dergelijke systemen op te nemen (bijvoorbeeld ETICS, externe thermische isolatie met bepleistering). De brandtest voor de isolatiematerialen van deze systemen wordt uitgevoerd onder bouwpraktijkcondities, hetgeen in het geval van ETICS betekent dat de isolatielaag tijdens de brandtest met een onbrandbare bepleistering wordt afgedekt. De brandveiligheid van zo'n systeem is dan hoofdzakelijk gebaseerd op de pleisterlaag die pas op het laatst zal worden aangebracht.

Om makkelijker toegang te krijgen worden tijdens een renovatieproces allerlei veiligheidsconstructies en -lagen verwijderd en wordt het gebouw ten behoeve van de werkzaamheden afgedekt. Voor de isolatielaag achter het afdekmateriaal is geen enkele brandbeveiliging meer. Mogelijk komen daarbij ook allerlei kanalen, bekabelingen, bedradingen en schakelinrichtingen bloot te liggen. In de ontstane ruimte rond afdekkingen en installaties kunnen luchtstromen optreden waardoor vlammen en toxische gassen zich sneller naar andere delen van het gebouw kunnen verspreiden en daar spontaan kunnen ontbranden. Dergelijke risico's worden vaak onderschat of zelfs genegeerd, met alle tragische gevolgen van dien.

Dit risico kan worden beperkt door gebruik te maken van onbrandbare materialen en goed opgeleide installateurs. Ook zou speciaal voor renovaties een nadere regulering voor brandclassificaties op basis van bouwpraktijkcondities moeten worden opgenomen in de nationale bouwverordeningen. Alle toegepaste materiaallagen zouden daarbij aan hetzelfde veiligheidsniveau moeten voldoen als de uiteindelijke installatie.

Het risico op ernstige branden wordt steeds groter. Zestig procent van de Europeanen wordt op enig moment in zijn leven met een brand geconfronteerd. Een goede brandveiligheid is daarom van levensbelang, en met name in grote gebouwen waar veel mensen wonen en werken, moet elk risico worden vermeden.

 

http://www.firesafeeurope.eu/

Koppeling: Brandveilig Europa

(1) Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010
(2) Bron: Swedish Rescue Services Agency