Brandveiligheid

In het verlengde van de strenger wordende eisen voor energie-efficiëntie van gebouwen en installaties, heeft ook de rol van isolatie aanzienlijk meer aandacht gekregen. De dikke isolatielagen in gebouwen betekenen een flinke toename van de brandbelasting en de keuze van het isolatiemateriaal kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de algehele brandveiligheid van het gebouw.

PAROC-steenwol is onbrandbaar

  • PAROC-steenwolproducten zijn gemaakt van natuursteen (96–98%), waaraan tijdens het productieproces slechts een kleine hoeveelheid organisch bindmiddel (~2–4%) wordt toegevoegd. Grondstoffen vormen doorgaans een goede indicator van de brandbaarheid van een materiaal. Steenwol bestaat uit anorganische grondstoffen en is daarmee onbrandbaar.
  • PAROC-steenwol is uniek omdat het materiaal enerzijds over uitstekende thermische en akoestische isolerende eigenschappen beschikt, en anderzijds onbrandbaar is. Het wordt gebruikt in situaties met extreem hoge en complexe isolatievereisten, zoals in kerncentrales en de scheepsbouw.

PAROC-steenwol voldoet aan Euroklasse A1, de hoogste brandklasse

De term 'flashover' verwijst naar het proces van zelfontbranding in combinatie met hete rook en gassen waardoor een brand zich ongecontroleerd kan uitbreiden. Wanneer een flashover optreedt, kan het aantal doden met 300% toenemen en een kleine brand al snel uitgroeien tot een ramp met grote gevolgen.

Voor en na brand

De reactie van een materiaal op brand wordt gedefinieerd door Euroklassen A1 t/m F. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin een materiaal een Bij akoestische panelen en andere toepassingen waar de producten zichtbaar blijven, moet bijvoorbeeld worden voldaan aan de vereisten voor ontvlambaarheid, vlamverspreiding en rookproductie. De producten van PAROC voldoen aan de meest strenge eisen inzake oppervlaktebekleding en zijn als zodanig overal toepasbaar in gebouwen, inclusief gangen en technische voorzieningen.  flashover voorkomt of bevordert. Onbrandbare materialen en producten (A1 en A2) veroorzaken geen flashover. PAROC-steenwolproducten zonder bekleding voldoen aan Euroklasse A1 en de producten die bekleed zijn met een laag aluminiumfolie of glasvezel, zijn ingedeeld in Euroklasse A2- s1, d0 (EN ISO 13501-1), hetgeen betekent dat ze niet bijdragen aan de brandvoortplanting. De sandwichpanelen van PAROC voldoen eveneens aan klasse A2-s1, d0.


Afbeelding: Steenwol voor en na een brand met een temperatuur van 750°C (EN ISO 1182).

PAROC-steenwol behoudt zijn eigenschappen zelfs bij 1000⁰C

De brandwerendheid geeft aan in welke mate een materiaal in staat is de verdere brandontwikkeling te vertragen als het vuur zich na een flashover naar andere delen van het gebouw heeft verspreid.

PAROC-steenwol heeft een uitzonderlijk hoge smelttemperatuur van zo'n 1000⁰C, waardoor constructies een grotere brandwerendheid krijgen. Door dit hoge smeltpunt is PAROC-steenwol ideaal voor gebruik in brandwerende toepassingen. Bijvoorbeeld:

  • Een zwaar belaste staalconstructie verliest zijn ontworpen veiligheidsmarge bij een temperatuur van ongeveer 550°C, ongeacht de staalsoort. Met de brandwerende eigenschappen van PAROC blijft die constructie nog zo'n vier uur vuurbestendig. 
  • Een brandschot van PAROC-panelen kan in geval van brand levensreddend zijn en beschermend werken voor het gebouw en zijn omgeving. De paneelconstructies van PAROC hebben een brandwerendheid van ongeveer vier uur in muren en ongeveer één uur in plafonds.
  • Er bestaan speciale afscheidingen die brandoverslag van de ene brandsectie naar de andere tegengaan. De brandwerendheid van zo'n afscheiding kan aanzienlijk worden vergroot door PAROC-steenwolplaten in de constructie op te nemen.
  • Om verdere verspreiding van het vuur van de ene sectie naar de andere tegen te gaan, moeten ook installaties (zoals kanalen en leidingen) voldoen aan dezelfde brandklasse als de afscheiding. De isolatie moet toereikend zijn om warmteoverdracht van de warme naar de koude zijde te voorkomen. Voor de isolatie van installaties en doorgangen kan onbrandbare steenwol worden gebruikt.