Gebruikte normen voor berekening

In het verlengde van de ontwikkeling van de richtlijn heeft het CEN een pakket EN-normen samengesteld voor de uitvoering van de richtlijn.

Energieverbruik in gebouwen

CEN TR 15615 beschrijft de ontwikkeling van de normen die worden gehanteerd voor de berekening van het algehele energieverbruik in gebouwen.
 • EN 15603 definieert welke vormen van energieverbruik worden meegewogen en welke methodes worden gehanteerd voor de beoordeling van de energieprestatie en energie-efficiëntie van nieuwe en bestaande gebouwen. 
 • EN 15217 laat zien op welke wijze energieprestaties kunnen worden gecertificeerd en de eisen voor energieprestaties kunnen worden geformuleerd. 
 • EN 15459 geeft een berekeningsmethode voor het rendement van de verwarmingssystemen die betrokken zijn bij de energievraag en het energieverbruik in het gebouw.

Thermische prestaties van gebouwen

Voor de berekening van de thermische prestaties van gebouwen en bouwmaterialen wordt EN ISO 13789 gebruikt om de coëfficiënt voor warmteverlies door transmissie te verkrijgen.
De normen voor U-waarden zijn in twee groepen verdeeld.
Voor vereenvoudigde methodes gelden de normen:
 • EN ISO 6946 
 • EN ISO 13370 
 • EN ISO 10077-1 
 • EN 13947
Voor gedetailleerde methodes gelden de normen:
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 10077-2
Thermische bruggen worden behandeld in
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 14683
 • EN ISO 10456 wordt gebruikt voor het verkrijgen van de thermische waarden voor bouwproducten.

Ventilatie

Voor het vaststellen van ventilatie en luchtinfiltratie
 • geeft EN 15242 methodes voor de berekening van luchtvolumestromen.
 • EN 13779 is gericht op mechanisch geventileerde gebouwen, inclusief gebouwen met airconditioning.
 • EN 15251 wordt gebruikt voor het binnenklimaat.
 • EN ISO 15927 wordt gebruikt voor klimaatgegevens.

Warm water voor huishoudelijke doeleinden

De berekening van warm water voor huishoudelijke doeleinden
 • is gebaseerd op EN 15316, met daarin zowel de specificatie van de vereisten voor warm water voor huishoudelijke doeleinden als de berekening van de daarvoor benodigde energie.
 • EN 15241 wordt gebruikt voor de berekening van de energie die geïnstalleerde ventilatie- en luchtsystemen nodig hebben voor de toevoer en afvoer van lucht.
 • EN 15193 regelt de energie-eisen voor verlichting op basis van de geïnstalleerde verlichtingssystemen en het jaarlijks verbruik gebaseerd op gebouwtype, bezettingsgraad en verlichtingsregelingen.
 • EN 15232 wordt gebruikt voor geïntegreerde gebouwautomatisering en regelingen.

Verwarming en koeling

Voor de berekening van verwarming en koeling
 • biedt EN ISO 13790 twee routes: vereenvoudigde methodes op basis van een berekening per maand of per uur en een eenvoudige beschrijving van het gebouw in termen van U-waarden. De invoerwaarden voor deze berekeningen worden verkregen via de onderstaande normen.
 • EN 15265 biedt criteria voor gedetailleerde numerieke berekeningen, alsmede tests voor de validatie van computersoftware. De keuze voor de toegepaste berekeningsmethode wordt op nationaal niveau gemaakt.

Geleverde energie

Bij de berekening van de geleverde energie voor ruimteverwarming
 • wordt EN 15316 gebruikt ter bepaling van verliezen en beheersaspecten. 
 • EN 15377 wordt gebruikt voor geïntegreerde systemen. 
 • De invoer voor deze berekening wordt geleverd door een vereenvoudigde methode of dynamische simulatie op basis van EN ISO 13790. 
 • EN 15243 wordt gebruikt voor ruimtekoeling.

Monitoring en verificatie

Voor de monitoring en verificatie van energieprestaties worden de volgende normen gebruikt.
 • EN 13829 Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode
 • EN ISO 12569 Bepaling van luchtverversing in gebouwen - Tracergasmethode 
 • EN 13187 Kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - nfraroodmethode 
 • EN 15378 Inspectie van ketels en verwarmingssystemen 
 • EN 15239 Energieprestatie van gebouwen - Richtlijnen voor de inspectie van ventilatiesystemen 
 • EN 15240 Energieprestatie van gebouwen - Richtlijnen voor de inspectie van luchtbehandelingssystemen