Bouwvoorschriften

Het is voor ontwerpers niet alleen van belang te weten wat de beste structurele oplossing voor een bouwplan is, maar ook welke producten betrouwbaar zijn en de juiste eigenschappen hebben voor de vereiste prestaties en diensten.

Dankzij de Richtlijn bouwproducten (CPD, Construction Product Directive) en CE-markering is het voor ontwerpers gemakkelijker om producten te selecteren. Door de eigenschappen van verschillende bouwproducten te testen op basis van uniforme testnormen, kunnen de prestaties van producten goed met elkaar worden vergeleken.

De isolatieproducten van PAROC Building Insulation zijn sinds de publicatie in 2002 van de EN 13162-norm "Mineralewolproducten voor thermische isolatie" voorzien van een CE-markering. Vanaf dat moment zijn alle producten die onder de geharmoniseerde EN-norm vallen, dienovereenkomstig getest en voorzien van een CE-markering.