Over steenwol

De grondstof van een product geeft vaak een goede indicatie van zijn eigenschappen. Steenwol bestaat voor 96–98% uit vulkanisch gesteente, doorgaans basalt of gabbro, anorthosiet en dolomiet. De resterende 2–4% wordt gevormd door organisch bindmiddel. Dit bindmiddel bestaat meestal uit een fenol-formaldehydehars die bij hoge temperatuur wordt uitgehard. Steenwol wordt gefabriceerd door stenen bij een temperatuur van 1500°C te smelten in een op cokes gestookte koepeloven.

De productie van steenwol verloopt in verschillende fases:
  • De stenen verhitten op een hoge temperatuur 
  • De gesmolten stroperige massa spinnen tot fijne vezels
  • Een kleine hoeveelheid bindmateriaal (olie en silaan) toevoegen
  • De ruwe steenwoldeken persen tot de vereiste dichtheid en opnieuw verwarmen om de harsverbinding uit te harden
  • De steenwoldeken op maat snijden
PAROC materiaal stenen 

Lopende band

 

De steenwol wordt op maat gezaagd in bijvoorbeeld rollen en platen, of verder verwerkt voor toepassing in andere producten. Snijresten en ander afvalmateriaal van de minerale wol worden teruggewonnen voor hergebruik in het productieproces.

Door zijn enorme elasticiteit kan minerale wol in de verpakking flink worden gecomprimeerd en zo op een heel voordelige, makkelijke manier worden vervoerd en gehanteerd.

Afval, zoals snijresten, wordt hergebruikt in het productieproces zodat grondstoffen en energie worden bespaard.

Gassen van het productieproces worden gefilterd en naverbrand om het milieu zoveel mogelijk te beschermen.

Dankzij de natuurlijke, duurzame en onbrandbare grondstoffen beschikt steenwol over unieke eigenschappen die:

  • Energie besparen
  • Vervuiling verminderen
  • Geluidshinder bestrijden
  • De brandveiligheid verbeteren
  • Mensen en goederen beschermen in geval van brand

 

Bekijk de video "Het verhaal van minerale wol" van Eurima (de Europese organisatie voor fabrikanten van minerale wol)

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.