Gedragscode

Paroc Group Code of Conduct

Verantwoorde ondernemingspraktijken garanderen

De Gedragscode van Paroc bevat richtsnoeren die alle werknemers van Paroc vertellen hoe ze moeten werken en met stakeholders moeten omgaan in alle landen waar we actief zijn, vanaf de winning van grondstoffen tot de levering van onze oplossingen en diensten. 

Samen met onze waarden, onze policy’s en ons leiderschap helpt de Gedragscode onze mensen om bij het nastreven van onze bedrijfsdoelstellingen niet alleen rekening te houden met de verwachtingen van onze stakeholders, maar ook de internationale ethische praktijken, de algemeen erkende regels inzake milieuprestaties en de juridische regelgeving in acht te nemen. Op onze beurt koesteren wij dezelfde hoge verwachtingen ten aanzien van onze leveranciers.

Onze Gedragscode schrijft voor welk gedrag wij minimaal eisen op diverse domeinen zoals transparantie, eerlijkheid en integriteit, naleving van de wetgeving, en milieu en mensenrechten. Onze CEO draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de Gedragscode die in de hele organisatie – van de top tot de basis – wordt geïmplementeerd via lijnmanagement en specifieke policy’s (bv. anti-omkopingspolicy en anti-corruptiepolicy).

Rapportage van ethische problemen

Onze policy’s en richtsnoeren aangaande verantwoord ondernemen zijn binnen onze ondernemingspraktijken goed geïntegreerd en we beschikken over een sterke bedrijfscultuur die ethisch gedrag ondersteunt. Dat we onze verantwoordelijkheid op dit vlak ernstig nemen, blijkt onder meer uit de terbeschikkingstelling van een kanaal voor werknemers en externe stakeholders die snel en in alle confidentialiteit mogelijke problemen willen aankaarten.

Dit kanaal – Fair Play – wordt gehost door een onafhankelijke externe partij. Al wie zich oprecht zorgen maakt over het gedrag van Paroc, kan hier dus – desgewenst anoniem – terecht, wetende dat het dossier professioneel zal worden aangepakt met respect voor de rechten van alle partijen.

We menen dat onze Gedragscode en het Fair Play-kanaal belangrijke instrumenten zijn die ons helpen om duurzame en rendabele activiteiten te ontwikkelen, onze reputatie te beschermen en onze rol als toonaangevend bedrijf in de samenleving waar te maken.

Ga naar de corporate website van Paroc om de Gedragscode van Paroc te lezen en toegang te krijgen tot het rapportageplatform.