Kwaliteit en milieu

Paroc houdt in alle onderdelen van zijn bedrijfsvoering rekening met kwaliteits- en milieu-aspecten. Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze bedrijfsvoering en het leveren van hoge kwaliteit in al onze processen. Ons ultieme doel is te voldoen aan de behoeften van onze klanten en stakeholders.

Paroc’s bedrijfsrichtlijnen zijn maatgevend voor al onze werknemers. Onze processen zijn gecertificeerd volgens huidige regelgeving en geldende standaarden. Neutrale classificatie-instituten voeren regelmatig evaluaties uit in al onze productiefaciliteiten op basis waarvan wij deze certificeringen ontvangen.

Het certificaat ISO 9001:2008 Quality Management System en het certificaat ISO 14001:2004 Environmental Quality System is verleend aan de divisies die PAROC-isolatie maken in alle vier de landen waar deze productie plaatsvindt. De certificaten worden verleend voor de gehele serviceketen, van fabricage tot verkoop.

Wij meten onze prestaties actief met behulp van diverse methoden. Indien nodig, zijn wij in staat snel corrigerende of preventieve maatregelen te nemen.